USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MAGDA ĆUTIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MAGDA ĆUTIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 312331231

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Delnička 1
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
MATULJI 2 Rijeka
MOŠĆENIČKA DRAGA 1 Rijeka
LOVRAN 2 Rijeka
OPATIJA 3 Rijeka