USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽELJKA PLEŠE

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽELJKA PLEŠE

Šifra ustanove / privatne prakse: 310831083

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Dramaljsko Selce 17D
Broj i naziv pošte: 51260 Crikvenica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KRALJEVICA 1 Rijeka