USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI I REHABILITACIJU TIBIA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI I REHABILITACIJU TIBIA

Šifra ustanove / privatne prakse: 372137210

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Ulica Petra Pl. Škrleca 27
Broj i naziv pošte: 10410 Velika Gorica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VELIKA GORICA 3 Zagreb