USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI ANDREJA BUKOVEC

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI ANDREJA BUKOVEC

Šifra ustanove / privatne prakse: 372337236

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Hrastje 21
Broj i naziv pošte: 10380 Sveti Ivan Zelina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SVETI IVAN ZELINA 3 Zagreb