USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ASTIH

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ASTIH

Šifra ustanove / privatne prakse: 375137513

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Moslavačka Ulica 16
Broj i naziv pošte: 10314 Križ

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KRIŽ 2 Zagreb
IVANIĆ-GRAD 2 Zagreb
KLOŠTAR IVANIĆ 2 Zagreb