Zdravstvena njega bolesnika Ankica Bičak,medicinska sestra

Zdravstvena njega bolesnika Ankica Bičak,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 681468149

Status: privatna praksa


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Bedenica 2
Broj i naziv pošte: 10380 Sveti Ivan Zelina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SVETI IVAN ZELINA 2 Zagreb