USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATARINA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATARINA

Šifra ustanove / privatne prakse: 361136110

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Koprivnica

Adresa: Ulica Miroslava Krleže 30
Broj i naziv pošte: 48000 Koprivnica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SOKOLOVAC 1 Koprivnica
KOPRIVNICA 3 Koprivnica
PETERANEC 1 Koprivnica
KOPRIVNIČKI IVANEC 1 Koprivnica