USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU MEDIVIVA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU MEDIVIVA

Šifra ustanove / privatne prakse: 345534557

Status: ustanova


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Regionalni ured / područna služba sjedišta: Koprivnica

Adresa: Mladine 36
Broj i naziv pošte: 48260 Križevci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GORNJA RIJEKA 1 Koprivnica
KRIŽEVCI 1 Koprivnica