USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVEN

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVEN

Šifra ustanove / privatne prakse: 297729772

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Koprivnica

Adresa: Komarnička 2B
Broj i naziv pošte: 48350 Đurđevac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
DRNJE 1 Koprivnica
KLOŠTAR PODRAVSKI 1 Koprivnica
KOPRIVNICA 4 Koprivnica
KOPRIVNIČKI BREGI 1 Koprivnica
PODRAVSKE SESVETE 1 Koprivnica
MOLVE 1 Koprivnica
VIRJE 1 Koprivnica
ĐURĐEVAC 2 Koprivnica
NOVIGRAD PODRAVSKI 1 Koprivnica