USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KERN

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KERN

Šifra ustanove / privatne prakse: 300130015

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Ulica Božidara Magovca 90
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GRAD ZAGREB 13 Zagreb