USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NENSI

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NENSI

Šifra ustanove / privatne prakse: 300430043

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Posavska Ulica 56
Broj i naziv pošte: 10370 Dugo Selo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
PRESEKA 1 Zagreb
BRCKOVLJANI 1 Zagreb
RUGVICA 2 Zagreb
DUGO SELO 1 Zagreb