USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MELEM

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MELEM

Šifra ustanove / privatne prakse: 290229022

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Brgučena BB
Broj i naziv pošte: 51511 Malinska

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
MALI LOŠINJ 2 Rijeka
PUNAT 1 Rijeka
MALINSKA-DUBAŠNICA 1 Rijeka
OMIŠALJ 1 Rijeka