USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NURKA RUS

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NURKA RUS

Šifra ustanove / privatne prakse: 292029209

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Nova Cesta BB
Broj i naziv pošte: 51511 Malinska

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KRK 2 Rijeka