USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVENKA SKENDŽIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NEVENKA SKENDŽIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 298929899

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Mire Ban Radune 14
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
RIJEKA 3 Rijeka