USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA MARIJA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA MARIJA

Šifra ustanove / privatne prakse: 310731070

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Krapina

Adresa: Trg Slobode 2
Broj i naziv pošte: 49250 Zlatar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ZLATAR 1 Krapina
BUDINŠČINA 1 Krapina
KONJŠČINA 1 Krapina
MAČE 1 Krapina
MIHOVLJAN 1 Krapina
ZLATAR-BISTRICA 1 Krapina