USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MIRELA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MIRELA

Šifra ustanove / privatne prakse: 309330939

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Krapina

Adresa: Ulica Ljube Babića Đalskog 38
Broj i naziv pošte: 49240 Donja Stubica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
DONJA STUBICA 2 Krapina
STUBIČKE TOPLICE 1 Krapina
OROSLAVJE 1 Krapina