USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SKRB

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SKRB

Šifra ustanove / privatne prakse: 276627660

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Krapina

Adresa: Lužani Zagorski 23
Broj i naziv pošte: 49225 Đurmanec

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KRAPINA 1 Krapina
PREGRADA 1 Krapina
ĐURMANEC 1 Krapina