USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŠTEFICA POLJAK

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŠTEFICA POLJAK

Šifra ustanove / privatne prakse: 294429441

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Koprivnica

Adresa: Ulica Stjepana Radića 8C
Broj i naziv pošte: 48000 Koprivnica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
FERDINANDOVAC 1 Koprivnica
ĐURĐEVAC 1 Koprivnica
GOLA 1 Koprivnica
KOPRIVNICA 2 Koprivnica
ĐELEKOVEC 1 Koprivnica
RASINJA 1 Koprivnica
LEGRAD 1 Koprivnica