Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Dugi-Novački,medicinska sestra

Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Dugi-Novački,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 707970792

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Karlovac

Adresa: Trg Kralja Tomislava 7
Broj i naziv pošte: 47250 Duga Resa

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
DUGA RESA 2 Karlovac