Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Došen,medicinska sestra

Privatna zdravstvena njega bolesnika Sanja Došen,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 456145613

Status: privatna praksa


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Regionalni ured / područna služba sjedišta: Karlovac

Adresa: Put Davorina Trstenjaka 1
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
OZALJ 1 Karlovac
BARILOVIĆ 1 Karlovac