USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENKA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDENKA

Šifra ustanove / privatne prakse: 379537958

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Karlovac

Adresa: Augusta Šenoe 3
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KARLOVAC 2 Karlovac