Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima) dijele se na sljedeće podgrupe:

Aminoglikozidi
Beta-laktamski penicilini
Cefalosporini
Cjepiva (vakcine)
Karbapenemi
Kinoloni
Kloramfenikoli
Lijekovi za liječenje infekcija mikobakterijama
Lijekovi za liječenje sustavnih gljivičnih infekcija
Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija
Makrolidi i linkozamidi
Ostali antibiotici
Serumi i imunoglobulini
Sulfonamidi i trimetoprim
Tetraciklini